Virksomheds Coaching

Coaching - virksomhed, arbejdsplad konflikter, problemer, fokus

Coaching til forretningsfolk

Arbejdspladsen

På en hvilken som helst arbejdsplads kan der opstå konflikter og problemer af en eller anden art. Hvad gør vi i de situationer? Hvordan takler vi problemerne? Er det hensigtsmæssigt det vi gør? Eller er der en anden mulighed?

Både i det professionelle liv og i privatsfæren støder vi ofte på uhensigtsmæssige handlemønstre eller overbevisninger, som vi har båret rundt på det meste af livet uden rigtigt at tage bevidst stilling til dem.

Disse blinde punkter har stor magt over vores adfærd

De sidder som gamle programmer der får os til, at handle uhensigtsmæssigt og imod vores egne gode intentioner.

Coaching udvikler evnen til bevidst at omprogrammere og udvikle de områder i ens professionelle eller personlige liv som man ønsker at udvikle.

Coaching giver muligheden for at ændre uhensigtsmæssige handlemåder til konstruktiv adfærd gennem bevidst selverkendelse.

…I en coaching session bruger jeg en vifte af psykologiske værktøjer,
der gør det muligt at rette opmærksomheden mod blinde områder i psyken.

I et coaching-forløb vil der ikke blive skelnet afgørende mellem dit arbejdsliv og det private.

Når en mellemleder eller en leder har brug for proffesionel hjælp til de problemer han/hun står midt i, skal der som regel handles hurtigt. Det er ikke altid at du eller din medarbejder er villig til at dele de inderste tanker og de problemer der er. I nogle tilfælde bliver vedkommende nød til at få at vide at der skal ses på de handlemønstre der bliver udvist på arbejdspladsen.

De ting jeg arbejder mest med når vi taler virksomheds coaching er når en person er brændt ud, ikke har lyst eller overskud. Når en medarbejder har alkoholproblemer eller vi taler om stress.

Også når der har været afskedigelse kan det være en god ide at sørge for at der bliver samlet op på de indre følelser.

Alle undersøgelser viser at en person yder meget mere når der er balance i det indre. Der kommer mere glæde, overskud og handlekraft.

Hvis du tænker på om det er noget for dig eller en af dine medarbejdere, så er det helt sikkert at du er der hvor der skal handles. Så jo før du tager kontakt med mig jo hurtigere kan vi gå fra ubalance til balance.

Forskellen på et almindeligt coaching-forløb og buisness coaching er at buisness coaching er væsentlig mere komprimeret og der bliver brugt nogle teknikker som tager højde for personens ståsted, så det bliver skræddersyet til at håndtere de processer, der skal til for at skabe positiv forandring for menneske i virksomheder.