Jalousi i parforholdet

Jalousi er en invaliderende følelse, både for den, der er ramt af den, og for den, som er udsat for den.

Flere klienter har fortalt, at deres parforhold er så belastet af jalousi, at det er en trussel mod forholdet. På den måde bliver det en selvopfyldende profeti: Jalousien udspringer af frygten for at miste – men man risikerer at miste netop på grund af jalousien.

Jalousi i parforholdet kan betragtes, som et monster, der besætter dig og giver dig smerte og angst. Når man er besat af et jalousimonster, lider man. Jalousimonstret forpester manges liv, den er en dræber, for den kan slå kærligheden i dit parforhold ihjel.

Et jalousimonster er en kompleks størrelse, der består af mange elementer, og derfor får den også indflydelse på flere niveauer og områder i dit liv. Jalousimonstret indvirker på dine følelser, tanker, kropslige reaktioner, håb, drømme, planer, relationer og handlinger.

Problemer med jalousi i parforholdet kan derfor betyde, at du døjer med:

• Følelser som angst, frygt, tristhed, nedtrykthed, ked af det hed, afmagt, usikkerhed, tvivl, vrede, fortvivlelse, savn, utilstrækkelighed, mindreværdsfølelse, mistænksomhed, skyldfølelse, skamfølelse, vrede og følelsen af at være alene.

• Kropslige reaktioner som ondt i maven, uro, hjertebanken, åndenød, søvnløshed, rastløshed, svimmelhed, anspændthed, kvalme og rysteture.

• Tanker med et negativt præg. Det betyder, at du har negative og devaluerende tanker om dig selv og din egen væremåde i forhold til din partner. Katastrofetanker om fremtiden. Billeder af at din partner er utro. Tankerne kan have karakter af tvangstanker.

• At du reagerer med at græde eller at blive sur og trække dig ind i dig selv. At du kontrollerer din partner og foretager handlinger som f.eks. at tjekke din partners mobiltelefon eller mails. At du skælder ud eller krydsforhører om, hvad din partner har lavet, mens I har været væk fra hinanden. Konfrontationen af din partner er et forsøg på bl.a. at mindske usikkerheden, men reaktionen vil i virkeligheden ikke ændre denne, snarere tværtimod. Nogle reagerer med social tilbagetrækning.

Når det er dit monster, der har fået overtaget

Hvis det er dig der er den jaluo part i jeres forhold. Jalousi i parforholdet handler aldrig om den anden, jalousien handler altid om dig. Det kan godt være, at han dansede tæt til festen. Eller at han har mange gode kvindelige kolleger eller gamle pige-venner, som også får hans opmærksomhed. Men hvis du vil slippe din jalousi, skal du flytte dit fokus fra anledningen til din reaktion. I stedet skal du koncentrere dig om at undersøge de følelser og behov i dig, der er årsagen til reaktionen.

Jalousi i parforholdet kan ikke kureres ved, at du sætter regler op for din partner. Og din partner hjælper dig ikke ved at lægge låg på sig selv og begrænse sit sociale liv. For mennesker kan ikke lukke ned for dele af sig selv, uden også at komme til at lukke ned for andre ting – hvilket i det lange løb sagtens kan være kærligheden til dig.

Jalousiens følger, som tit er overdreven kontrol, mistro, beskyldninger og raseriudbrud, er voldsomt ubehageligt og opslidende at blive udsat for som partner. På den korte bane kan det virke lettere bare at give efter og indordne sig. Men det er utroligt vigtigt, at partneren til den jaloux tværtimod holder godt fast i sig selv og i sine egne behov i forholdet.

For selv om jalousi altid udspringer i dig, så er det også en mulighed, at du er i et parforhold, som faktisk slet ikke er godt for dig.

De fleste af os har prøvet at være i ét parforhold, hvor vi måske er den, der er mest oven på. Og i det næste forhold er vi måske den, der vil det mest, og så sidder vi pludseligt ikke så sikkert i sadlen. Så usikkerheden og jalousien kan ramme os alle, det handler også om, hvad der er vigtigt i netop dét parforhold.

En del af det at være ærlig omkring dine følelser og behov, er også at være ærlig omkring dit forhold. At spørge dig selv: Hvor er det, jeg bliver usikker og synes, jeg ikke slår til? Og kan jeg overhovedet, vil jeg overhovedet? Er jeg sammen med den rigtige, hvis jeg føler, jeg hele tiden skal anstrenge mig for at være attraktiv nok?

Fem punkter du skal være opmærksom på når der er jalousi i parforholdet

  1. Vær ærlig overfor dig selv – Selverkendelse er vejen frem, når det gælder personlig udvikling. Du bliver nødt til at sætte ord på monstret: ”Jeg er Jaloux”.
  2. Er du i det rigtige forhold?  – Vil din partner lave dig om til en, du ikke er? Du skal kunne se dybt ind i dig selv for at finde ud af om du er i dit forhold for at gøre dig selv tilfreds eller om du er der for at gøre din partner tilfreds.
  3. Vær opmærksom på at det er dem der har mest brug for kærlighed, der mest spænder ben i kærlighedslivet. Det betyder at den person der er blevet svigtet eller ikke har fået den portion kærlighed som var nødvendig, eller andet i barndommen, mange gange skræmmer den anden part væk så han/hun kan få ret i ”hvad sagde jeg, man kan ikke stole på nogen”.
  4. Jo mere du føjer den part der er jalou, jo mere respekt vil du miste som tiden går. Når al respekt er forsvundet fra forholdet, er det kun et spørgsmål om tid før det slutter.
  5. Kommunikation er vejen frem. Og her taler jeg om moden kommunikation. Hvor man er i stand til at tale om de ting der gør ondt i parforholdet. Man kan lære at tale sammen. Men også det kræver villighed fra begge parter.

Når vi ønsker at smelte sammen med den eneste ene

Når vi har fundet vores ”eneste ene” er vi sikre på, at nu er alt godt. Vi har så meget at byde på, og vi har så meget tålmodighed med partneren.

Vi ser, at der er områder, hvor vi bare passer så godt sammen, men som tiden går, ser vi ofte også områder, hvor vi passer direkte dårligt sammen. Negativ sammensmeltning betyder, at når vi er sammen i specifikke situationer, har vi en indflydelse på hinanden, som er direkte negativ for begge parter. Det kan f.eks. være, når vi går i byen sammen, og det altid ender med, I bliver uvenner.  Eller når I kommer hjem fra arbejde kommer I aldrig ud af døre for at se andre mennesker. Noget I måske ville gøre hvis I var alene.

Negativ sammensmeltning skal man være opmærksom på, da det i mange tilfælde vil virke som en usynlig medspiller i jeres parforhold. Denne usynlige medspiller vil intet godt i jeres forhold. Det er vigtigt at få denne medspiller frem i lyset og se hvordan og hvornår ”den” modarbejder jer. I mange tilfælde vi det være svært at arbejde alene med dette emne fordi det kan være meget følsomt for begge eller den ene part at tale om. Derfor foreslår jeg altid at opsøge en parterapeut til at hjælpe jer.

Kønsforskelle i jalousi i parforholdet

Både mænd og kvinder bliver jaloux, men der er forskel på, hvad de bliver mest jaloux over.

To psykologer fra universitetet i Michigan fandt for nylig en klar kønsforskel i jalousi. Mænd bliver mere jaloux end kvinder ved seksuel utroskab, mens kvinder bliver mere jaloux end mænd ved følelsesmæssig utroskab – altså når partneren viser følelser for en anden, selv om der ikke er sex med i spillet.

I den første af to undersøgelser lod forskerne en gruppe på 30 kvinder og 30 mænd fordybe sig i to situationer, de skulle forestille sig så levende som muligt.

I den første situation skulle de forestille sig, at de greb deres partner i et regulært seksuelt samkvem med en fremmed. Umiddelbart efter at have forestillet sig denne situation skulle de på et spørgeskema oplyse, hvor meget de følte sig jaloux, og hvor stærke symptomer på jalousi de oplevede hos sig selv. Denne del af undersøgelsen viste en klart stærkere jalousi-oplevelse hos mændene.

I den næste situation skulle alle forsøgspersonerne ligeledes så livagtigt som muligt forestille sig, at de efter en periode med tiltagende mistanke pludselig en dag blev helt klar over, at deres partner var dybt forelsket i en anden person. Igen skulle forsøgspersonerne svare på visse spørgsmål vedr. jalousi – og denne gang viste det sig, at det var kvinderne, der var langt mere jaloux end mændene.

For nu at sikre sig, at disse besvarelser ikke blot beroede på fordomme om, hvad “man” som mand og kvinde burde blive jaloux over, gentog forskerne nøjagtig det samme forsøg, men denne gang skulle forsøgspersonerne ikke udfylde spørgeskemaer efter de to indbildte situationer. Derimod fik alle påført nogle elektroder, der kunne måle deres fysiologiske stress-reaktion ved de to indbildte oplevelser.

Og her viste det sig igen, at mændene reagerede med tydeligt mere fysiologisk stress ved forestillingen om at gribe deres kvindelige partner i seksuel utroskab, mens kvinderne tilsvarende viste den stærkeste stressreaktion ved forestillingen om, at deres mænd var blevet forelsket i en anden.

…………………………………………………………………..

Når der er jalousi i parforholdet, så søg hjælp.

Når der er jalousi i parforholdet, så vær åben med det.

Når der er jalousi i parforholdet, så se indad.

Når der er jalousi i parforholdet,  så er det den der er ramt af jalousi der skal ændre sig.

Når alt dette er sagt, kan det jo også være at der er grund til at der kan være jalousi i parforholdet. Det kan jo være at den anden part ikke har de samme spilleregler i forholdet. Dette skal frem i lyset. Gerne hos en uvildig 3. part som f. eks. en terapeut.

Vær nu ærlig og find ud af hvor monstret findes. Eller er det hos begge ?